donderdag 26 juni 2008

Cultuur en markt

Het congres heeft ook een cultureel programma. Een paar culturele activiteiten zijn ’s avonds gepland, enkele excursies vandaag. Ik houd het ’s morgens bij de georganiseerde stadswandeling omdat ik ’s middags naar de genealogische markt wil die dan net geopend is. Dat blijkt een goede keus.

De gids van de wandeling door de oude binnenstad van Quebec is David Mendel die op de openingsdag al een mooie lezing hield over de bewoningsgeschiedenis van Quebec City. Hij brengt op onze tocht vierhonderd jaar Vieux Quebec tot leven, de gebouwen en de mensen die er woonden, werkten en vochten. In de zeventiende eeuw was Quebec de hoofdstad van Nouvelle France, dat naar het zuiden tot aan de Golf van Mexico reikte. In 1759 kwam hieraan een einde toen de Britten Quebec veroverden. In de architectuur van de stad zie je dan ook veel Franse en Engelse invloeden. Mendel wijst op details die je als argeloze toerist niet opmerkt. In de metalen platen waarmee veel daken bekleed zijn zitten putten, als of er met een hamer op geslagen is. Dat blijkt het gevolg van het losbikken van sneeuw en ijs in de winter, om te voorkomen dat de daken onder het gewicht hiervan bezwijken.

Ook heraldiek krijgt natuurlijk de nodige aandacht. De gids wijst ons bijvoorbeeld op details in de gietijzeren balustrade lang de rivierboulevard. Ze bevatten de symbolen van herkomstlanden van de belangrijkste ‘naties’ die Quebec bevolkten: esdoornblad (Canada), lelie (Frankrijk), roos (Engeland), distel (Schotland), klaverblad (Ierland). De politieke boodschap hierbij: verschillende herkomst, maar één Quebec. Niet verwonderlijk dat de wapenspreuk van Quebec ‘Je me souviens´ (ik herinner mij) is. Hij staat op de nummerplaat van elke auto. Dat historisch bewustzijn zal ook bijdragen aan de grote populariteit in Quebec van stamboomonderzoek.

Als ik ’s middags de expositiehal van het congresgebouw binnenstap zijn sommige standhouders nog niet helemaal ingericht, en enkelen komen morgen pas. Een eerste rondje langs de stands levert een tas vol foldermateriaal op en wat contacten voor de toekomst, bijvoorbeeld met het Canadian Genealogy Center, een afdeling van Library and Archives Canada (Ottawa).

Interessante informatie deed ik op in de ´dark room´ in de expositiehal. Dat ´dark´ geldt overigens alleen voor de buitenkant. Een ´espace rencontres´ (ontmoetingsruimte) is afgezet met zwarte schotten. Daar zijn lezingen, presentaties en discussies. Vanmiddag hield Alain Allard van FamilySearch (Genealogical Society of Utah) een presentatie die mijn genealogische hart sneller deed kloppen.

Als genealogen het over de Mormonen in Salt Lake City hebben dan bedoelen ze meestal de Genealogical Society of Utah, die sinds de jaren veertig van de vorige eeuw wereldwijd vele bronnen op microfilm gezet heeft. Ik wist wel dat zij bezig zijn met het digitaliseren en indiceren van de films, maar had nog niet gezien wat in het laboratorium van de Mormonen ontwikkeld is. Allard gaf een demonstratie van het nieuwe FamilySearch en van de online indicering.

De pilot website (search.labs.familysearch.org) is vrij te bekijken. Er zitten nu twintig miljoen afbeeldingen in, aan het eind van het jaar zijn dat er vijftig en het zal snel verder groeien. Je kunt op naam zoeken in een bepaalde bron. Aan de namen die als resultaat verschijnen is detailinformatie gekoppeld (bijvoorbeeld datum, plaats en namen van kind en ouders uit een geboorteakte). Je kunt de bijbehorende afbeelding bekijken en downloaden. Ik nam natuurlijk de proef op de som. Ik zocht naamgenoten van me in de huwlijken van Michigan, een staat waar veel Nederlanders naar toe gingen. Ik vond bijvoorbeeld het huwelijk en de bijbehorende bronafbeelding van een mij bekende Philip van Drie die in 1913 in Grand Rapids trouwde. Prioriteit in het programma van FamilySearch hebben de basisbronnen (burgerlijke stand, bevolkingsregisters, doop-, trouw- en begraafregisters). Familysearch zal geen bronnen beschikbaar stellen die anderen al gedigitaliseerd hebben. Een ontwikkeling om te blijven volgen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten