donderdag 12 februari 2015

Rootstech en FGS: woensdag, opening FGS en Innovator Summit


Vandaag was de openingsdag van het congres van de Federation of Genealogical Societies en de eerste en belangrijkste dag van de Innovator Summit.

DeJong's Tours
De ochtend begon met een leuke ontmoeting in mijn hotel. Je komt Nederlanders en hun afstammelingen over de hele wereld tegen. Dat werd vanmorgen maar weer eens bevestigd toen ik mijn hotelkamer uitstapte. De gang stond vol met koffers met het label 'DeJong's Tours'. Een Nederlands reisbureau? In de ontbijtruimte zat een grote groep ouderen, allemaal met een badge met dezelfde naam erop. Ik schoof met het dienblad met mijn ontbijt aan tafel bij een van de groepjes en raakte al snel in gesprek met de reisleider: Jay DeJong. Hij vertrok in 1974 uit de omgeving van Franeker naar Canada, had daar een imkerij die hij inmiddels overdeed aan zijn zoon en organiseert nu busreizen met zijn eigen bus. Hij werd geboren als 'Tjerk', een naam die hij in Canada snel inwisselde voor Jay omdat hij voor Canadezen niet uit te spreken was tot verkeerde associaties leidde. Met zijn reisgroep was hij onderweg naar Texas.

Federation of Genealogical Societies (FGS)
De dag begon met de openingssessie van de FGS, bezocht door zo'n vijfhonderd deelnemers, de meesten afgevaardigden van de leden. De FGS is een vereniging van vooral verenigingen, maar ook archieven en bibliotheken zijn lid, en telt ruim zeshonderd leden. Belangrijkste onderdeel van de opening waren de 'awards', voor verenigingen en personen die zich onderscheiden, die zich verdienstelijk gemaakt hebben. Het is een manier om verenigingen die iets bijzonders doen, bijvoorbeeld een erg goede website hebben, voor het voetlicht te brengen en vrijwilligers die zich op een bijzondere manier inzetten te bedanken. Dat inspireert anderen weer. Dit jaar was er voor het eerst de 'Genealogy Tourism award', om het groeiende economische belang van het genealogische toerisme te onderstrepen.
Tijdens de FGS lunch presenteerde voorzitter Josh Taylor de eerste resultaten van een enquete onder de leden, om te zien hoe het er voor staat. Dat is over het algemeen beter dan uit de enquete van 2013 naar voren kwam. 45% meldde een stabiel ledenaantal, terwijl 38% groeide sinds 2013 en 17% minder leden heeft. Voor de ledenwerving worden verschillende methoden gebruikt, digitaal, papier en 'face to face'. Mond op mond reclame blijkt een belangrijke manier om leden te werven. 
De voorzitter gaf aan dat de verenigingen zich vooral kunnen onderscheiden van de commerciele partijen - en hun kracht kunnen putten uit - het bieden van de 'joy of meeting', van ontmoeting. 
De resultaten van de enquete zijn ook interessant voor Nederlandse genealogische verenigingen. Ze komen binnenkort online op de FGS website.  

Opening innovator summit
De meeste tijd bracht ik vandaaag door bij de Innovator Summit, vooral georganiseerd voor mensen die in de genealogische business actief zijn, en dan in het bijzonder bij productontwikkeling. Op de sprekerslijst dan ook veel mensen van Familysearch en daarnaast van de drie belangrijkste commerciele spelers Ancestry, MyHeritage en FindMyPast. In het kader van de Innovator Summit is een Innovator Chalenge voor nieuwe producten voor de genealogische markt, waarvan vrijdag de winnaar bekend gemaakt wordt.
Uit het aanbod pik ik twee presentaties die mij bijzonder aanspraken. 

Exciting times
Het zijn 'exciting times for the family historian' volgens Scott Sorensen van Ancestry bij de opening van het congres. Hij voorziet de komende jaren in het bijzonder ontwikkeling bij draagbare apparaten (mobile devices), in combinatie met GPS. Verder verwacht hij versnelde technologische ontwikkkeling op het gebied van de leesbaarheid van oude handschriften. Hij vergelijkt de ontwikkeling hiervan met die van de spraaktechnologie, die ook een lange weg aflegde, maar nu een goed niveau heeft bereikt. Ten derde zal de combinatie DNA - familiegeschiedenis nog sterker worden. DNA analyse is de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden. Het kost nu nog maar duizend dollar om het hele genoom van een mens te analyseren. In dit verband kondigde hij een nieuw product aan van Ancestry, de 'DNA-circles', dat over ongeveer een half jaar beschikbaar komt. Individuen worden op basis van stukjes DNA die zij gemeenschappelijk hebben in een circelvormig netwerk gezet en met elkaar in contact gebracht. De 'oude genealogie' van verwantschap, die bouwt op bewijsvoering aan de hand van papieren bronnen, is helemaal losgelaten. Ancestry ziet het als zijn grootste innovatie na de 'shaky leaves', hints voor meer informatie over personen in je stamboom.
Innovatie wordt lastiger wanneer een onderneming langer bestaat en groot geworden is (1400 werknemers waarvan 400 software ontwikkelaars). 'Act like a start up' is de slogan, als een startende onderneming, in kleine teams. Daarin volgen ze de filosofie van innovatieprofessor Nathan Furr, die vandaag de keynote speaker was.

Mission impossible? Genealogische workspace in software brengen 
Vier gerenommeerde genealogen pleitten in hun gezamenlijke presentatie om het volledige genealogische onderzoeksproces tot zijn recht te laten komen in genealogische software. Nu wordt er direct van bron naar conclusie gesprongen, zonder dat analyse en correlatie van informatie heeft plaats gevonden. De matching die bijvoorbeeld in stambomen bij Ancestry en MyHeritage plaats vindt, leidt tot het zonder verdere analyse koppelen van personen. Dat werkt - zoals een deelnemer ze noemde - ' junktrees' in de hand. Met name de 'workspace' zou tot zijn recht moeten komen. Nadat zoveel mogelijk informatie verzameld is vindt hierin de analyse plaats. Er worden tijdreeksen gemaakt, bronnen en geografische informatie vergeleken en gewogen. Dat zou een plek in de software moeten krijgen. De sessie eindigde met een pleidooi voor nauwere samenwerking tussen de software ontwikkelaars en de professionele genealogie.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten